oc tit nho, nhat dinh phai Văn hóa Việt Nam

– Đặt thế cũng được!- Cụ Tri Sự nói nhỏ. – Điều cốt yếu phong tuc cuoi hoi phong tuc cuoi hoi là nơi này phải trỏ thành địa điểm, để nhắc nhở cháu chắt sau này không sao nhãng sự học.

– Này con, đi mài mực, sắp bút cho ông viết!
Đình Diệu mang đến một ông giấy dài, ông Ấm rút từ trong ống ra một. Day la bufc truyen th&n cu Tri Su, do mot hoa si Ke Chd hoa hoi n&m ngoai, trUclc khi cu om.

Ddn day, cu Tri Su goi Di£u v& Tiep d£n ben mk dan ring:
– Co nhdng dieu khong noi dUOc het trong chuc thu, nen horn nay ong dan do de hai chau.

Chitc tu6c cua 6ng va cua chu Khac XUdng khong do khoa cvL ma nen, vi vay canh nha Nho vin xem thUdng! Hai chau dUdc an hoc tit nho, nhat dinh phai. Do dat roi, chau Dieu la triidng phai ci nha giut tit diidng, lo viec cung gio gia tien, trong nom mo ma, ruong vUdn cua gia dinh tai ndi que cha dat. Chau Tiep la con thu!, du mot chitc nho gi cung nh$. n, bo di dau cung di, de gia dinh ta cung co quan lai Nho hoc xuat than, khong hoan toan la nha buon, de canh nha Nho khoi coi khinh la han^ don so. Nói dại nếu ông hay bô~~ các cháu khi xưa bị tai nạn hay bệnh hoạn ốm đau, qua đời từ khi còn trẻ tuổi, thì họ ta. Lại nữa, tiền bạc, nhà cửa, ruộng ao, vườn trại khi còn trong một tay ông, xem ra, có vẻ khá giả! Nhưng nay đã chia. Anh em Diệu, Tiệp ngồi sát hai bên cùng đõ lấy tay ông, xoa xoa, bóp bóp đôi tay xương xẩu, nhăn nheo, như cùng nhau chiêm. Từ nãy, ông m cả vẫn tựa tay lên kỷ, yên lặng lắng nghe ông cháu trò chuyện, khi thì nhìn lên bức truyền thần, khi. Nhấp xong ngụm trà nóng, cụ Tri Sự hắng giọng, rồi bắt đầu kể:
– Ngày xửa, ngày xưa, làng ta thờ một vị thần. Khoảng ngót
trăm năm trở lại đây, hai bản sắc văn hóa Việt Nam xã Kẻ Giưòng, Hạ Thái xin (lu,ị bản sắc văn hóa Việt Nam hiệu Ngài về thò làm thành hoàng. Theo lệ Văn hóa Việt Nam luống tíìn Văn hóa Việt Nam húy, nên giờ đây không rõ tên thật của Ngài, chỉ biết dức Thánh làng ta họ Bùi! Theo các bô lão.

Khi ra đi lập nghiệp, thân phụ Ngài mang theo một trong hai ngưòi, để đức Thánh ở lại hầu hạ thân mẫu tại quê nhà. Lốn lên Ngài cũng theo nghiệp binh nhung, Ngài lập dinh trại tại hai xã Kẻ Giường và Hạ Thái để thao luyện quân sĩ. Thòi gian Ngài đóng quân tại đây, vùng ta hết sạch nạn cò bạc, trộm cắp. Dân vùng này rất mến trọng Ngài, nhiều trai tráng trong xã đã xin tòng quân để được theo hầu dưới trưổng Ngài. Tuân lệnh trên, Ngài cầm quân giao tranh nơi chiến trận, lập nhiều chiến công hiển hách.

You might also like

Leave a Reply